Koper Kwintet Regimentsfanfare
'Garde Grenadiers en Jagers'

 

Draaginsigne VN Nobelprijs voor de Vrede

  Commandant der Strijdkrachten
buiten dienst Peter van Uhm


Voor de eerste Veteranendag Aalsmeer op 4 juni 2016 zijn alle in de gemeente Aalsmeer woonachtige veteranen met hun families door de burgemeester van Aalsmeer, de heer Jeroen Nobel persoonlijk uitgenodigd. Belangstellenden die kennis willen maken met 'hun' veteranen en de vredesmissies zijn van harte welkom.

Het programma ziet er op 4 juni 2016 als volgt uit: 

Openingsceremonie vóór het gemeentehuis

13:45 Muziek door Koper Kwintet Regimentsfanfare 'Garde Grenadiers en Jagers'
  Toespraak burgemeester Jeroen Nobel
  Hijsen Veteranenvlag
  2 panservoertuigen ingezet op missies voor Vrede en Veiligheid te bezichtigen
   

In de Burgerzaal

14:00 Opening door de voorzitter van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer, Sem van Hest,
  Toespraak burgemeester Jeroen Nobel
 

Uitreiking Draaginsignes Nobelprijs voor de Vrede
door Burgemeester van Aalsmeer, Jeroen Nobel aan een aantal veteranen
in aanwezigheid van enkele hoge vertegenwoordigers van de Nederlandse Krijgsmacht.
Voor meer informatie over de Draaginsigne klik hier

  Muzikaal intermezzo Koper Kwintet Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’
   
15:15 Lezing Peter van Uhm, Commandant der Strijdkrachten b.d. over zijn boek ‘Ik koos het wapen’ en de rol van hulphonden in het verwerken van traumatische ervaringen; klik hier voor meer informatie; 
   
16:30

Meet & Greet Aalsmeerse veteranen en hun missies in de Burgerzaal
o Wall of Honour Aalsmeer
o Tentoonstelling ‘Veteranen. Ingezet in dienst van de Vrede’ van het Veteranen Instituut
o Ontmoetingstafels van de verschillende per missie
o Infostands: Veteranen Instituut, Nuldelijns Hulporganisaties, Hulphond Nederland, Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer
o Boekverkoop Boekhuis Aalsmeer
o Signeersessie Peter van Uhm ‘Ik koos het wapen’
Voor meer informatie over de Infomarkt klik hier

   
18:30   Afsluiting