Als deze status wordt toegekend aan de stichting dan geldt voor haar donateurs een extra fiscale giftenaftrek. Aan het verlenen van de ANBI Status aan Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer zal te zijner tijd ruime bekendheid worden gegeven.

Fiscaal nummer   854986327
Vestigingsplaats   Kudelstaart
Naam   Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer
Contactgegevens   meer info via deze link
Bestuurssamenstelling   meer info via deze link
Beleidsplan   zie pagina 3 van de Jaarrekening
Beloningsbeleid   De stichting heeft geen personeel in dienst.
Doelstelling   zie Doel en Uitgangspunten
Financiële verantwoording   zie pagina 4 en 5 van de Jaarrekening
Verslag van de uitgeoefende activiteiten   zie het Jaarverslag