Persoonlijke gegevens die door hen aan de stichting worden verstrekt worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze aan de stichting zijn gegeven en nooit aan derden verstrekt. Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.