Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer is een stichting zonder winstoogmerk. Het doel van de stichting is  herdenking van oorlog en onderdrukking, viering van vrijheid en erkenning en waardering van veteranen in Aalsmeer en Kudelstaart. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

 

Bij de belastingdienst is door Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer de ANBI status aangevraagd (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Meer informatie over onze ANBI-status vindt u hieronder.

Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer is afhankelijk van subsidies, fondsen, sponsoring en donaties. Haar geldverstrekkers hebben recht te weten wat er met hun geld gebeurt. Daarom publiceert de stichting jaarlijks de Jaarrekening op deze website. Hieronder vindt u de Jaarrekening 2016 van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer.

Het activiteitenpalet van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer groeit gestaag. Alle activiteiten van 2016 en een doorkijk naar 2017 hebben wij beschreven in het Jaarverslag 2016 dat u hieronder kunt lezen.

Voor Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs en bezoekers van haar website een groot goed.

Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer streeft ernaar dat de informatie op onze website actueel en correct is. Toch is het mogelijk dat de website onjuistheden, verouderde informatie of typefouten bevat.