Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden. Of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.

Denk daarbij aan. Maar ook aan de missies in Ook  personeel van het voormalig Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en het vaarplichtig koopvaardijpersoneel uit de Tweede Wereldoorlog is veteraan.

Sinds 1940 heeft Nederland ruim 650.000 militairen ingezet tijdens de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen in de dekolonisatiestrijd in voormalig Nederlands-Indië, in Nieuw-Guinea en de Korea-oorlog. Maar nadien ook in bijna honderd vredesmissies van de Verenigde Naties wereldwijd.

Het grootste deel van de oorlogsveteranen is inmiddels overleden. Nederland heeft momenteel ongeveer 113.750 veteranen. Iets meer dan de helft van hen heeft in de jaren 1979 tot nu deelgenomen aan één of meerdere vredesmissies in internationaal verband. Dit aantal blijft groeien, want de Nederlandse krijgsmacht blijft zich inzetten voor vrede en veiligheid wereldwijd. De militairen die hiervoor worden ingezet, zijn vanaf het moment van inzet veteraan.

Een overzicht van vroegere en actuele missies is te vinden op de website van het Ministerie van Defensie. Ook de website van het Nederlands Veteraneninstituut (VI) geeft veel informatie over missies waar onze veteranen bouwen aan vrede en veiligheid. Daar zijn ook vele verhalen van veteranen te vinden over hun missies, drijfveren en belevenissen.