Het bestuur van Wijkoverleg Oost organiseert jaarlijks op 4 mei een herdenkingsbijeenkomst bij het monument Hell's Fury aan het plantsoen aan de H. Buismalaan (schoolmeestersbuurt). De Hell's Fury is het gedenkteken ter nagedachtenis aan het op deze plek op 13 december 1943 neergestorte vliegtuig met deze naam van de Amerikaanse luchtmacht en haar bemanning.

Programma Herdenking Aalsmeer Oosteinde 4 mei 2018

19.15 uur          Ontvangst publiek
19.20 uur   Muziek Aalsmeers Mannenkoor Con Amore o.l.v. Theo van der Hoorn
19.30 uur   Welkomstwoord Willem van Bloemen namens het bestuur van het Wijkoverleg Oosteinde
    Toespraak Jacqueline Quales van Ufford, auteur van het verzetsboek 'Liefste, wij zijn op reis'
    Muziek Con Amore
    Voordracht gedichten door kinderen
    Muziek Con Amore
19.50 uur   Toespraak raadslid Willem Kikkert namens het gemeentebestuur
    Toespraak Willem van Bloemen namens het wijkbestuur
19.55 uur   Muziek Con Amore
    Taptoe
20.00 uur   Algemene stilte gevolgd door het zingen van het 1e couplet van het Wilhelmus
20.05 uur   Kranslegging namens de gemeente Aalsmeer, de Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer/Veteranen Aalsmeer en inwoners van de wijk Oosteinde.
Gelegenheid tot het leggen van 75 witte rozen* door het team van de Bevrijdingsvuurestafette Aalsmeer en de aanwezigen. 
20.10 uur   Dankwoord en uitnodiging tot napraten met koffie 

 

*) Het is dit jaar 75 jaar geleden dat op de plek van het Herdenkingsmonument in Aalsmeer Oosteinde de Hell's Fury neerstortte. Willem van Bloemen zal in zijn toespraak hierop ingaan.